دوره های VIP

دوره های VIP دوره هایی است که در سطوح بالا یا برای مقاصد خاص از جمله امتحانات دکتری و یا پذیرش بورسیه یا اقامت برنامه ریزی شده است .

فهرست همه دروس
تیر ۲۹ ۱۳۹۶
استاد: admin تصویر پروفایل admin
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۰ دانش آموز

۰ rating

خرداد ۲۳ ۱۳۹۴
استاد: admin تصویر پروفایل admin
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ دانش اموزان

۰ rating

خرداد ۲۳ ۱۳۹۴
استاد: admin تصویر پروفایل admin
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۰ دانش آموز

۰ rating

خرداد ۲۳ ۱۳۹۴
استاد: admin تصویر پروفایل admin
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۰ دانش آموز

۰ rating

خرداد ۱۵ ۱۳۹۴
استاد: admin تصویر پروفایل admin
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۰ دانش آموز

۰ rating

خرداد ۱۵ ۱۳۹۴
استاد: admin تصویر پروفایل admin
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۰ دانش آموز

۰ rating

خرداد ۱۵ ۱۳۹۴
استاد: admin تصویر پروفایل admin
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ دانش اموزان

۰ rating

اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۴
استاد: admin تصویر پروفایل admin
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۰ دانش آموز

۰ rating

فروردین ۱۰ ۱۳۹۴
استاد: word-lea تصویر پروفایل word-lea
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۰ دانش آموز

۰ rating

فروردین ۰۹ ۱۳۹۴
استاد: word-lea تصویر پروفایل word-lea
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷ دانش اموزان

۰ rating

آخرین دوره

دوره های MSRT

فهرست همه دروس
تیر ۲۹ ۱۳۹۶
استاد: admin تصویر پروفایل admin
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۰ دانش آموز

۰ rating

خرداد ۲۳ ۱۳۹۴
استاد: admin تصویر پروفایل admin
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ دانش اموزان

۰ rating

خرداد ۲۳ ۱۳۹۴
استاد: admin تصویر پروفایل admin
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۰ دانش آموز

۰ rating

خرداد ۲۳ ۱۳۹۴
استاد: admin تصویر پروفایل admin
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۰ دانش آموز

۰ rating

خرداد ۱۵ ۱۳۹۴
استاد: admin تصویر پروفایل admin
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۰ دانش آموز

۰ rating

خرداد ۱۵ ۱۳۹۴
استاد: admin تصویر پروفایل admin
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۰ دانش آموز

۰ rating

خرداد ۱۵ ۱۳۹۴
استاد: admin تصویر پروفایل admin
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ دانش اموزان

۰ rating

اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۴
استاد: admin تصویر پروفایل admin
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۰ دانش آموز

۰ rating

فروردین ۱۰ ۱۳۹۴
استاد: word-lea تصویر پروفایل word-lea
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۰ دانش آموز

۰ rating

فروردین ۰۹ ۱۳۹۴
استاد: word-lea تصویر پروفایل word-lea
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷ دانش اموزان

۰ rating

از زبان مشتریان

وردپرس LMS پلاگین با سیستم آموزش الکترونیک انعطاف پذیر و مقیاس پذیر در ذهن طراحی شده است. این وردپرس آموزش الکترونیک پلاگین می آید تا با ۱۰+ افزونه (و شمارش) به گسترش توانایی این سیستم مدیریت آموزش وردپرس. این باور نکردنی است.

آخرین اخبار